พื้นที่ห่างไกลของ Khevsureti และตูเชติ ในเทือกเขาคอเคซัสเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านยุคกลางอันตระการตาที่มีชุมชนเล็กๆ ที่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมดั้งเดิมของชาวป่าเถื่อน ถนนที่ขึ้นไปที่นี่ทำให้อะดรีนาลีนพุ่งพล่านในตัวเอง ป้อมปราการที่ถูกทำลายของมุตโซและการตั้งถิ่นฐานของ Shatili ใน Khevsureti ดูเหมือนสิ่งที่ตั้งตระหง่านอยู่ตรงข้ามกับภูเขา

พวกมันอยู่ใกล้กับเชชเนีย คุณสามารถเห็นทหารรักษาการณ์ชายแดนเดินขึ้นและลงสันเขา Tusheti เป็นกลุ่มชุมชนที่คล้ายกับแชงกรีล่าในจอร์เจีย เต็มไปด้วยหอคอยเก่าแก่ โบสถ์ หมู่บ้าน และทิวทัศน์ของภูเขาอันตระการตาด้วยดอกไม้ป่าและต้นไม้ที่มีใบที่เกือบจะเป็นสีทอง Tusheti มีเส้นทางเดินเขามากมาย และคนในท้องถิ่นก็ขึ้นชื่อเรื่องการต้อนรับจากภูเขาที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่