บริหารจัดการอาคาร: การบำรุงรักษาการเดินสายไฟฟ้าในบ้านพักอาศัย วิธีหลีกเลี่ยงการถูกไฟฟ้าดูด วิธีหลีกเลี่ยงอันครายจากไฟฟ้า
ก่อนลงมือทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า แม้จะเป็นเรื่องง่ายดายหรือธรรมดาเพียงใด เช่นการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า ท่านจะต้องปิดสวิตซ์ไฟฟ้าที่จุดนั้นก่อนเสมอ งานเดินสายไฟฟ้าต้องกระทำโดยช่างไฟฟ้าติดตั้งที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น (เดินสายไฟต้องใช้ช่างไฟที่ได้รับใบอนุญาตเท่านั้น)

ข้อควรระมัดระวัง

โปรดแจ้งให้ผู้อื่นทราบว่าท่านกำลัวซ่อมบำรุงสายไฟฟ้า เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นใช้ไฟฟ้าในขณะที่ทำการซ่อมบำรุง หรืออาจเขียนโน๊ตติดไว้ที่ตู้ไฟฟ้าหรือสวิตซ์ เพื่อแจ้งว่าคุณกำลังดำเนินการซ่อมบำรุงเกี่ยวกับระบบสายไฟฟ้าอยู่ในขณะนั้น

วิธีการหลีกเลี่ยงการถูกไฟฟ้าดูด

การซ่อมแซมและบำรุงรักษาต้องกระทำโดยบุคคลที่มีคุณวุฒิและได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องเท่านั้น

แม้การเปลี่ยหลอดไฟจะดูเป็นงานง่ายๆ โปรดปิดสวิตซ์เพื่อตัดไฟที่แผสวิตซ์หลักก่อนเสมอ (ตัดคัทเอาท์ที่แผงวงจร หรือ เมนบอร์ด หรือ ตู้สวิทช์บอร์ดก่อนเสมอ)

หมั่นดูและให้การเดินสายไฟฟ้าอยู่ในสภาพดีเสมอ

ใช้เฉพาะส่วนประกอบที่มีคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเท่านั้น ใช้สวิทซ์ไฟ ปลั๊กไฟ ที่ได้รับมาตรฐานและเป็นของแท้เท่านั้น

สังเกตได้จาก สัญลักษณ์ มอก. บนอุปกรณ์นั้นๆ

การดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

ไฟฟ้าแสงสว่าง

1. ควรปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่มีคนอยู่ในห้อง

2. เลือกใช้หลอดไฟที่มีกำลังวัตต์เหมาะสมกับการใช้งาน

3. สำหรับบริเวณที่ต้องการความสว่างมาก ภายในอาคารควรเลือกใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ ส่วนภายนอกอาคารควรเลือกใช้หลอดไอโซเดียม และหลอดไอปรอท

4. ควรใช้ฝาครอบดวงโคมแบบใสหากไม่มีปัญหาเรื่องแสงจ้า และหมั่นทำความสะอาดอยู่เสมอ

5. พิจารณาใช้โคมไฟตั้งโต๊ะสำหรับงานที่ต้องการแสงสว่างจุดเดียว ทีวี วิทยุ ปิดเครื่องทุกครั้งเมื่อไม่ได้ดู

6. ควรถอดปลั๊กเมื่อไม่ใช้เป็นเวลานาน

7. ควรเลือกใช้โคมไฟแบบสะท้อนแสงแทนแบบเดิมที่ใช้พลาสติกปิด

8. ควรใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์หรือหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ แทนหลอดไส้ ซึ่งมีคำแนะนำในการใช้ดังนี้

9. หลอดฟลูออเรสเซนต์แบบผอม ขนาด 18 วัตต์ และ 36 วัตต์ มีความสว่างเท่ากับ หลอด 20 วัตต์ และ 40 วัตต์แต่ประหยัดไฟกว่า และสามารถใช้แทนกันได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนบัลลาสต์และสตาร์ทเตอร์

10. หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์มี 2 ชนิด คือ ชนิดมีบัลลาสต์ภายในสามารภใช้แทนหลอดกลมแบบเกลียวได้ ส่วนหลอดที่มีบัลลาสต์ภายนอก จะมีขาเสียบเพื่อต่อกับตัวบัลลาสต์ที่อยู่ภายนอก