News and Sport News

News Update

Tag: ข่าวธุรกิจ

ข่าวธุรกิจทั่วไป อัลกอริทึมในการแก้ปัญหาพื้นที่สำนักงาน

บริษัท ต่างๆกำลังต่อสู้กับวิธีนำพนักงานกลับมาที่สำนักงานอย่างปลอดภัยและเป็นธรรม บริษัท ในสหรัฐอเมริกาแห่งหนึ่งได้สร้างอัลกอริทึมเพื่อพยายามไขปริศนา Continue reading “ข่าวธุรกิจทั่วไป อัลกอริทึมในการแก้ปัญหาพื้นที่สำนักงาน”