News and Sport News

News Update

Tag: สุขภาพ

สุขภาพของเท้าสำคัญ วิธีแก้ปัญหาเท้าเหม็นให้ได้ผล

สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดกลิ่นเท้า มาจากแบคทีเรียและเหงื่อที่ออกบริเวณเท้า ซึ่งบริเวณเท้าจะมีต่อมเหงื่อจำนวนมาก ที่ผลิตเหงื่อออกมาในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไป และนอกจากนี้สาเหตุอื่นที่ทำให้เกิดกลิ่นเท้าก็ยังมีอีก นั่นก็คือการใส่รองเท้า-ถุงเท้าที่ไม่สะอาด อับชื้น หรือใส่เป็นเวลานาน รวมถึงการใส่รองเท้าไปเดินลุยน้ำมาก ก็ทำให้เกิดกลิ่นเท้าได้อีกเช่นเดียวกัน Continue reading “สุขภาพของเท้าสำคัญ วิธีแก้ปัญหาเท้าเหม็นให้ได้ผล”